Kıyı - Liman Mühendisliği

Kıyı - Liman Mühendisliği

-
Kıyı - Liman Mühendisliği

Su Yapıları; Liman, tersane, Kıyı yapıları, Liman inşaatları, Balıkçı barınakları, Deniz Dolgu ve tarama çalışmaları, sualtı teknik altyapı tesisleri yapımı, deniz taşıtlarının güvenli seyri, deniz deşarjı ve dere ıslah projeleri gibi çalışmalara altlık sağlamak amacı ile sularla kaplı alanlarda (Deniz, Göl, Gölet, Baraj, Dere v.b.) su altı topografyasının belirlenmesi çalışmaları, Kıyı yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama sürecine ilişkin tebliğ kapsamında hazırlanacak hidrografik ve oşinografik etüt raporlar için uygulanacak teknik çalışma cetvelinde belirtilen Jeolojik, Jeofizik, Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu, yanı sıra Çed Raporu, Fizibilite, İmar Planları Avan ve  Kesin Proje Hizmetleri.

*   Kıyı yapıları Proj eleri ve Teknik Şartname hazırlama
*   Alt Yapı Proj eleri ve Teknik Şartnameleri yapım hizmetleri
*   İhale Dosyası Hazırlanma / Tasarım ve Planlama İşleri
*   Ekipman Seçimi ve Teknik Şartnameleri
*   Kıyı ve Liman yapıları Uygulama Danışmanlık / Müşavirlik
*   İskele ve Rıhtım Güçlendirme proje ve Uygulama hizmetleri
*   DSİ Kademeleri / Yüzeyden Sualma yapıları proje ve Uygulama hizmetleri
*   Mevcut kıyı yapıları işletme izni Çalışmaları - Kıyı tahkikleri
*   Mevcut Tersane ve Limanlar işletme izni için tüm projelerin yapımı
*   Mevcut iskele rıhtım kazık ( PIT ) süreklilik testi
*   Mevcut kıyı yapıların statik dinamik hesap ( Tahkik ) raporları
*   Mevcut kıyı yapıları Donatı tespiti, Rapor ve projelendirilmesi
*   Mevcut Kıyı yapıları Karot alım ve laboratuar test raporlama
*   Mevcut iskele kazıkları NDT yapımı ve projelendirilmesi
*   Otoyol Projeleri Devlet Yolu Etüt / Projeler
*   Tünel Projeleri - Kavşak Projeleri - Köprülü Kavşak Projeleri
*   Liman prjeleri ve Demir yolu etüt / Projeleri
*   Ulaşım Planlama ve Raylı Ulaşım Sistemleri Projeleri
*   Sualma yapı projeleri
        • Hidroloji Hesap ve Raporların Hazırlanması,
        • Hidrolik Hesapların Yapılması,
        • Tersib Bendi Proje ve Raporlarının Hazırlanması,
        • Sualma Yapısı Proje ve Raporların Hazırlanması,
        • Mekanik Proje ve Raporların Hazırlanması

www.marinmet.com.tr
MARİNMET Sualtı Mühendislik Hizmetleri

 • +90 216 447 38 65

 • +90 532 525 87 53

 • +90 532 305 11 13

 • +90 216 447 38 64

 • info@marinmet.com.tr


 • marinmetsualti@gmail.com

 • İstasyon Mah. Vatan Cad. Ceyhun Sokak. Ahmet Algan Apt. No: 10/2 34940 Tuzla, İSTANBUL - TÜRKİYE

 • Hafta İçi: 08:00 - 19:00
  Cumartesi: 08:00 - 19:00
  Pazar: Kapalı