Jeofizik ve Jeolojik Sörvey

Jeofizik ve Jeolojik Sörvey

-
Jeofizik ve Jeolojik Sörvey

Su Yapıları; Liman, tersane, Kıyı yapıları, Liman inşaatları, Balıkçı barınakları, Deniz Dolgu ve tarama çalışmaları, sualtı teknik altyapı tesisleri yapımı, deniz taşıtlarının güvenli seyri, deniz deşarjı ve dere ıslah projeleri gibi çalışmalara altlık sağlamak amacı ile sularla kaplı alanlarda (Deniz, Göl, Gölet, Baraj, Dere v.b.) su altı topografyasının belirlenmesi çalışmaları, Kıyı yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama sürecine ilişkin tebliğ kapsamında hazırlanacak hidrografik ve oşinografik etüt raporlar için uygulanacak teknik çalışma cetvelinde belirtilen Jeolojik, Jeofizik, Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu, yanı sıra Çed Raporu, Fizibilite, İmar Planları Avan ve  Kesin Proje Hizmetleri.

Deniz Ortamı Jeofizik ve Jeolojik Etüt
* Sığ Sismik Sub Bottom Profil Etüt Çalışmalar / Deniz sismik
* Yandan Taramalı Sonar ( Side Scan Sonar ) Etüt Çalışmaları
* Batık yüzer vasıta ve benzeri objelerin tespiti,
* Deniz tabanı mozaik haritalarının oluşturulması,
* Deniz deşarj ve benzeri projeler,
* Sualtı Arkeolojik araştırmalar
* Sediment Örneği, Analizi ve Yüzey Sedimentasyon Haritası
* Deniz tabanı litolojik yapının belirlenmesi ve yorumlanması
* Sedimantasyon dağılım haritaları
* Mozaik harita üretimi
* Deniz tabanı sismik ölçme, Deniz tabanı sınıflanrılması
* Deniz Yapıları Etütleri
------------------------------------------------------------------------------------------
Karasal Alan Jeofizik ve Jeolojik Etüt
* İmar Planına Esas Etütler
* Mikrobölgeleme Etütleri
* Statik Projeye Esas Zemin Etütleri
* Mühendislik Yapılarına Ait Yapılaşma Etütler
* Baraj, Hes ve Gölet Etütleri
* Karayolu ve Demiryolu Güzergâh Etütler
* Yer Altı Kaynakları Etütler
* Karstik Boşluk Tespitine Yönelik Etütler
* Sıvılaşma – Oturma Tayinine Yönelik Etütler
* Zemin İyileştirme Kontrolü Etütler
* Arkeolojik – Altyapı Etütleri;
* Arkeolojik ve Gömülü Yapı/Altyapı Bulunması ve Haritalanmasına Yönelik Etütler

www.marinmet.com.tr
MARİNMET Sualtı Mühendislik Hizmetleri

 • +90 216 447 38 65

 • +90 532 525 87 53

 • +90 532 305 11 13

 • +90 216 447 38 64

 • info@marinmet.com.tr


 • marinmetsualti@gmail.com

 • İstasyon Mah. Vatan Cad. Ceyhun Sokak. Ahmet Algan Apt. No: 10/2 34940 Tuzla, İSTANBUL - TÜRKİYE

 • Hafta İçi: 08:00 - 19:00
  Cumartesi: 08:00 - 19:00
  Pazar: Kapalı