Batimetri Harita Üretimi

Batimetri Harita Üretimi

-
Batimetri Harita Üretimi

Su Yapıları; Liman, tersane, Kıyı yapıları, Liman inşaatları, Balıkçı barınakları, Deniz Dolgu ve tarama çalışmaları, sualtı teknik altyapı tesisleri yapımı, deniz taşıtlarının güvenli seyri, deniz deşarjı ve dere ıslah projeleri gibi çalışmalara altlık sağlamak amacı ile sularla kaplı alanlarda (Deniz, Göl, Gölet, Baraj, Dere v.b.) su altı topografyasının belirlenmesi çalışmaları, Kıyı yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama sürecine ilişkin tebliğ kapsamında hazırlanacak hidrografik ve oşinografik etüt raporlar için uygulanacak teknik çalışma cetvelinde belirtilen Jeolojik, Jeofizik, Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu, yanı sıra Çed Raporu, Fizibilite, İmar Planları Avan ve  Kesin Proje Hizmetleri.

SHODB “Teknik Çalışma Cetveli”nde belirtilen açıklamalar doğrultusunda Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Acil eylem planına ve Risk değerlendirme esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* İmar ve Revize imar planına esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Nazım imar planı ve Uygulama imar planı esas hidrogarfik ve oşinografik etüt
* Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita
* İskele / Liman projelerine esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Kıyı yapıları Liman, İskele Tersane yapıları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Dalgakıran, Mendirek ve Deniz boru hatları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Deniz dolgu ve Tarama projeleri Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* İskele / Liman kapasite artışı ve dip taraması projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Marina / Yat çekek yeri projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Balıkçı barınakları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita
* Deniz Deşarj Boru hatlarının güzergah ölçümleri
* Deniz inşatları ( İskele Liman v.s )öncesi ve sonrası Batimetrik harita
* Deniz Tarama ve Dolgu Batimetrik ölçmeler
* Su altı kazı ve Dolgu hacim hesaplamaları
* Batimetrik SHODB onayının alınması.
* SHODB sunulması amaçlı Hidrografik / Batimetrik Harita üretimi
* Mevcut Liman ve iskelelerin Batimetrik harita üretimi
* Deniz Tarama öncesi ve Sonrası Batimetrik Harita üretimi
* Su altı Kazı / Dolgu Kübaj hesapları
* Asbuilt Harita üretimi / Deniz ortamı Haritalandırma
* Röleve, 2D ve 3D Modelleme Uygulamaları
* Yüzer vasıta Konumlandırma
* İmar planı esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
* İskele / Liman projelerine esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt

www.marinmet.com.tr
MARİNMET Sualtı Mühendislik Hizmetleri

 • +90 216 447 38 65

 • +90 532 525 87 53

 • +90 532 305 11 13

 • +90 216 447 38 64

 • info@marinmet.com.tr


 • marinmetsualti@gmail.com

 • İstasyon Mah. Vatan Cad. Ceyhun Sokak. Ahmet Algan Apt. No: 10/2 34940 Tuzla, İSTANBUL - TÜRKİYE

 • Hafta İçi: 08:00 - 19:00
  Cumartesi: 08:00 - 19:00
  Pazar: Kapalı