Oşinografik Etüt

Oşinografik Etüt

Oşinografik Etüt

Oşinografik Etüt

Liman, tersane, Kıyı yapıları, Liman inşaatları, Balıkçı barınakları, Deniz Dolgu ve islah çalışmaları, sualtı teknik altyapı tesisleri yapımı, deniz taşıtlarının güvenli seyiri, deniz deşarjı ve dere ıslah projeleri gibi çalışmalara altlık sağlamak amacı ile sularla kaplı alanlarda (deniz, göl, gölet, baraj, dere v.b.) su altı topografyasının belirlenmesi ile Hidrografik ve Oşinografik Rapor, Jeolojik, Jeofizik Etüt Raporu, Çed Raporu, Fizibilite Etüdü, İmar Planları ve Kesin Proje Hazırlanması.

oşinografi, oşinografik etüt, oşinografik raporların hazırlanması,

Oşinografi

Daha detaylı bilgi için iletişim telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 

SHODB “Teknik Çalışma Cetveli”nde belirtilen açıklamalar doğrultusunda Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Acil eylem planına ve Risk değerlendirme esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
İmar ve Revize imar planına esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Nazım imar planı ve Uygulama imar planı esas hidrogarfik ve oşinografik etüt
Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita
İskele / Liman projelerine esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Kıyı yapıları Liman, İskele Tersane yapıları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Dalgakıran, Mendirek ve Deniz boru hatları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Deniz dolgu ve Tarama projeleri Hidrografik ve Oşinografik Etüt
İskele / Liman kapasite artışı ve dip taraması projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Marina / Yat çekek yeri projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Balıkçı barınakları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
-------------------------------------------------------------------------------------------
Liman Kumlanma (Sediment Taşınımı) Modelinin yapılması,
Rüzgar, Dalga iklimi - Transformasyon Modelinin yapılması,
Liman içi Çalkantı Modelinin yapılması,
Liman içi Sirkülasyon Modelinin yapılması,
Gemi Manevrası Simülasyonu Projesi
Rüzgar, Dalga ve akıntı Modellemeleri
Liman gemi trafiği modellemeleri

Deniz Ortamı Jeofizik ve Jeolojik Etüt
Sığ Sismik Sub Bottom Profil Etüt Çalışmalar / Deniz sismik
Yandan Taramalı Sonar ( Side Scan Sonar ) Etüt Çalışmaları
Batık yüzer vasıta ve benzeri objelerin tespiti,
Deniz tabanı mozaik haritalarının oluşturulması,
Deniz deşarj ve benzeri projeler,
Sualtı Arkeolojik araştırmalar
Sediment Örneği, Analizi ve Yüzey Sedimentasyon Haritası
Deniz tabanı litolojik yapının belirlenmesi ve yorumlanması
Sedimantasyon dağılım haritaları
Mozaik harita üretimi
Deniz tabanı sismik ölçme, Deniz tabanı sınıflanrılması
Deniz Yapıları Etütleri

Akıntı Ölçmeleri, Uzun dönem ve kısa dönem belirmeme,
CTD, Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal analiz çalışmaları,
Dalga yüksekliği ve Gelgitlerin belirlenmesi,
Deniz Suyu Kimyasal ve Biyoloj ik Analizleri,
Oşinografik Rapor hazırlanması,
Sualtı Manyetik Sörvey;
Denizel ortal metal v.b nesne tespit çalışmaları,
Sualtı arkeolojik araştırmalar,
Deniz tabanına gömülü nesnelerin tespit edilmesi

www.marinmet.com.tr
MARİNMET Sualtı Mühendislik Hizmetleri

 • +90 216 447 38 65

 • +90 532 525 87 53

 • +90 532 305 11 13

 • +90 216 447 38 64

 • info@marinmet.com.tr


 • marinmetsualti@gmail.com

 • İstasyon Mah. Vatan Cad. Ceyhun Sokak. Ahmet Algan Apt. No: 10/2 34940 Tuzla, İSTANBUL - TÜRKİYE

 • Hafta İçi: 08:00 - 19:00
  Cumartesi: 08:00 - 19:00
  Pazar: Kapalı