Deniz Tarama Kesit Kübaj

Deniz Tarama Kesit Kübaj

Deniz Tarama Kesit Kübaj

Deniz Tarama Kesit Kübaj

Liman, tersane, Kıyı yapıları, Liman inşaatları, Balıkçı barınakları, Deniz Dolgu ve islah çalışmaları, sualtı teknik altyapı tesisleri yapımı, deniz taşıtlarının güvenli seyiri, deniz deşarjı ve dere ıslah projeleri gibi çalışmalara altlık sağlamak amacı ile sularla kaplı alanlarda (deniz, göl, gölet, baraj, dere v.b.) su altı topografyasının belirlenmesi ile Hidrografik ve Oşinografik Rapor, Jeolojik, Jeofizik Etüt Raporu, Çed Raporu, Fizibilite Etüdü, İmar Planları ve Kesin Proje Hazırlanması.

SHODB “Teknik Çalışma Cetveli”nde belirtilen açıklamalar doğrultusunda Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Acil eylem planına ve Risk değerlendirme esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
İmar ve Revize imar planına esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Nazım imar planı ve Uygulama imar planı esas hidrogarfik ve oşinografik etüt
Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita
İskele / Liman projelerine esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Kıyı yapıları Liman, İskele Tersane yapıları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Dalgakıran, Mendirek ve Deniz boru hatları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Deniz dolgu ve Tarama projeleri Hidrografik ve Oşinografik Etüt
İskele / Liman kapasite artışı ve dip taraması projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Marina / Yat çekek yeri projesi Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Balıkçı barınakları Hidrografik ve Oşinografik Etüt
Limanların Gemi Güvenliği amaçlı Batimetrik harita
Deniz Deşarj Boru hatlarının güzergah ölçümleri
Deniz inşatları ( İskele Liman v.s )öncesi ve sonrası Batimetrik harita
Deniz Tarama ve Dolgu Batimetrik ölçmeler
Su altı kazı ve Dolgu hacim hesaplamaları
Batimetrik SHODB onayının alınması.
SHODB sunulması amaçlı Hidrografik / Batimetrik Harita üretimi
Mevcut Liman ve iskelelerin Batimetrik harita üretimi
Deniz Tarama öncesi ve Sonrası Batimetrik Harita üretimi
Su altı Kazı / Dolgu Kübaj hesapları
Asbuilt Harita üretimi / Deniz ortamı Haritalandırma
Röleve, 2D ve 3D Modelleme Uygulamaları
Yüzer vasıta Konumlandırma
İmar planı esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt
İskele / Liman projelerine esas Hidrografik ve Oşinografik Etüt

www.marinmet.com.tr
MARİNMET Sualtı Mühendislik Hizmetleri

 • +90 216 447 38 65

 • +90 532 525 87 53

 • +90 532 305 11 13

 • +90 216 447 38 64

 • info@marinmet.com.tr


 • marinmetsualti@gmail.com

 • İstasyon Mah. Vatan Cad. Ceyhun Sokak. Ahmet Algan Apt. No: 10/2 34940 Tuzla, İSTANBUL - TÜRKİYE

 • Hafta İçi: 08:00 - 19:00
  Cumartesi: 08:00 - 19:00
  Pazar: Kapalı